Nawigacja

liczba odwiedzin: 994584

Stowarzyszenie

Teraz Szewce

 

Na spotkaniu Rady Rodziców Zespołu Szkół w Szewcach rodzice wspólnie z dyrekcją i nauczycielami powołali STOWARZYSZENIE

na rzecz rozwoju, promocji i wspierania Zespołu Szkół w Szewcach oraz mieszkańców Szewc „TERAZ  SZEWCE”.

 

Cele Stowarzyszenia:

 

1. Upowszechnianie wiedzy o środowisku lokalnym zwłaszcza wśród młodzieży i starszych nastolatków.

 

2. Popularyzowanie oraz umacnianie w świadomości społecznej form aktywnego i zdrowego stylu życia.

 

3. Inspirowanie i organizacja wycieczek, rajdów oraz wymiany międzyszkolnej uczniów oraz stwarzanie warunków umożliwiających

    realizację tych  działań.

 

4. Prezentowanie i dokumentowanie osiągnięć uczniów Zespołu Szkół w Szewcach oraz mieszkańców Szewc na forum krajowym i  

    międzynarodowym.

 

5. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego. Budowanie świadomości obywatelskiej.

 

6. Wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego uczniów i mieszkańców Szewc.

 

7. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.

 

8. Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości  wśród młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Szewc.

 

9. Promowanie i rozwijanie świadomości ekologicznej uczniów Zespołu Szkół oraz mieszkańców Szewc.

 

10. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.

 

11 Tworzenie warunków umożliwiających rozwój działalności statutowej Stowarzyszenia. 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach
    ul. Strzeszowska 7
    55-114 Wisznia Mała

    telefon: 71 3107129Galeria zdjęć