Nawigacja

liczba odwiedzin: 1424361
SP i Gimnazjum Historia Teraźniejszość Osiągnięcia uczniów

O szkole

SP i Gimnazjum

 

Prezentacje z działalności naszych placówek w Szewcach i Strzeszowie.

ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY - 2014

PRZEDSZKOLE  PUBLICZNE

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW  SP I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM  2015/2016  

Zajecia pozalekcyjne 2015/2015  

 

 

Oferta dydaktyczna i opiekuńczo – wychowawcza

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szewcach

·         Wspólne wycieczki uczniów klas w ramach integracji wychowanków.

·         Rajdy piesze organizowane na terenie gminy.

·         Biblioteka oraz czytelnia z bogatym księgozbiorem.

·         Stołówka (możliwość wykupienia obiadów).

·         Sklepik szkolny, automat z ciepłymi napojami tzw. :”Czekoladowy kącik”

·         Szeroka gama zajęć pozalekcyjnych (j. angielski, judo, kółko gitarowe, gimnastyka korekcyjna).

·         Po zakończeniu zajęć dydaktycznych możliwość uczęszczania do świetlicy szkolnej.

·         Bezpieczny dowóz i odwóz ze szkoły.

·         Profesjonalna kadra pedagogiczna.

·         Pomoc psychologiczna i pedagogiczna niesiona przez pedagoga oraz psychologa szkolnego oraz w ramach   współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Trzebnicy.

·         Opieka pani pielęgniarki (sprawdzanie higieny, fluorkowanie zębów).

·         Jednozmianowy system nauczania.

·         Organizacja różnorodnych imprez dla dzieci, konkursów, zabaw szkolnych oraz międzyszkolnych.

·         Współpraca z Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej – udział w imprezach, konkursach.

·         Ogrodzony i estetycznie zagospodarowany teren szkoły, co zapewnia bezpieczny i przyjemny odpoczynek podczas przerw lekcyjnych.

·         Obiekt szkoły jest monitorowany wewnątrz i na zewnątrz.

·         Miła i przyjazna atmosfera.

 

Szkoła:

·   bezpieczna, przyjazna, stymulująca rozwój uczniów i nauczycieli, otwarta na nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły;

·       w której każdy uczeń uzyskuje sukcesy na miarę swoich możliwości, we współpracy z nauczycielem;

·     w której w razie trudności edukacyjnych niesiona jest pomoc w ramach organizowanych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz korekcyjno –   kompensacyjnych;

·       w której dbamy o poziom nauczania oraz jakość i skuteczność działań wychowawczych;

·       w której pielęgnujemy pamięć o historii naszej Ojczyzny;

·       dobrze wyposażona;

·       współpracująca z Rodzicami uczniów;

·       w której atmosfera służy uczeniu się i twórczej pracy.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Młodych Bohaterów w Szewcach
    ul. Strzeszowska 7
    55-114 Wisznia Mała

    telefon: 71 3107129  • 71 310 71 29

Galeria zdjęć